Panther® Scalable Solutions – en bred analysmeny och smarta tilläggsmoduler

Panther

Panther

Add Fusion

Add Fusion®

Add Fusion

Add Fusion

Add Link

Add Link

Trax

Trax*

STI-testning för förbättrad sexuell hälsa

Hologics Aptima® STI-portfölj innehåller en omfattande och flexibel meny av tester för sexuell hälsa. Våra tester ger precisa och tillförlitliga resultat med utmärkt sensitivitet och specificitet för en mängd olika targets1. Detta hjälper er vid era diagnostiska beslut och bidrar därmed till att stoppa sjukdomsspridningen.

Klicka här för mer information om vår breda analysmeny.

1. https://www.hologic.com/molecular-diagnostics
STI-testning för förbättrad sexuell hälsa
Maximering av resurser

Maximering av resurser

En bred analysmeny på en och samma plattform möjliggör konsolidering och fler tester per heltidsanställd.

Ökad effektivitet

Ökad effektivitet

Flexibel laddning av prover ger bättre kontroll av arbetsflödet genom antingen direktåtkomst eller batchbearbetning.

Lägre kostnad

Lägre kostnad

Det kompakta formatet gör att laboratorier kan köra fler test per kvadratmeter med flera anpassningsbara alternativ och ökad kapacitet.

Vilka faktorer formar labbens framtida beslutsfattande?

Vår nya rapport Lab Perspectives Now and Next ger en översikt av de viktiga prioriteringar och drivkrafter som formar beslutsfattandet för laboratorier nu och i framtiden.

Läs rapporten
Vilka faktorer formar labbens framtida beslutsfattande?

Kontakta mig i dag!

Hör gärna av er om ni vill ha mer information:

CE 1434 EC Rep Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Belgium. Notified Body number where applicable.

Diagnostic Solutions | www.hologic.com/molecular-diagnostics |

WEB-01654-NOR-SE Rev. 001 (11/2022) © 2022 Hologic Inc., Alla rättigheter reserverade. Hologic, The Science of Sure, Aptima, Panther, Panther Fusion, Panther Plus, Panther Link, Panther Trax och tillhörande logotyper är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken och produktnamn tillhör sina respektive ägare. Denna information är avsedd för personer som arbetar inom sjukvården och är inte avsedd i försäljnings- eller marknadsföringssyfte där sådana aktiviteter är förbjudna. Eftersom material från Hologic sprids genom webbplatser, webbsändningar och på måssor är det inte alltid möjligt att kontrollera var sådana material dyker upp. För mer information om vilka produkter som säljs i ett visst land, kontakta en representant för Hologic eller skriv till euinfo@hologic.com.

questions.call