Screening för livmoderhalscancer – det här är vad som händer

Tandläkare ✓ Synundersökning ✓ Screening för livmoderhalscancer?

Att gå på cellprovskontroll för att screena för livmoderhalscancer kan ofta hamna längst ned på att-göra-listan, men att ta dig tid till ett kort besök kan rädda ditt liv. Lova dig själv i år att ta hand om hela dig, inifrån och ut, och särskilt de saker du kanske har skjutit upp.

Det här är screening för livmoderhalscancer

Screening för livmoderhalscancer, även kallat gynekologisk cellprovskontroll, är en hälsoundersökning av livmoderhalsen, den nedre delen av livmodern som mynnar ut i slidan med den så kallade livmodertappen. Screeningen är inte ett cancertest, men det hjälper till att förebygga livmoderhalscancer genom tidig upptäckt av cellförändringar som kan leda till cancer. Under screeningen tas ett litet cellprov. Dessa testas för humant papillomvirus, HPV, som kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen samt kontrolleras visuellt för förändringar.

Vem får delta i screening för livmoderhalscancer

I Sverige kallas alla kvinnor mellan 23 och 49 år till gynekologisk cellprovtagning vart tredje år. De mellan 50 och 64 år kallas vart sjunde år. Du kommer att kallas till din närmaste barnmorskemottagning. Om du inte kan komma på den inbokade tiden rekommenderar vi att du bokar om. Det är viktigt att du går på dina kontroller.

Vad som kommer hända under screeningen

Steg 1: När du kommer på din avtalade tid kommer du att träffa en barnmorska eller gynekolog som berättar vad som kommer hända under besöket, och som kan svara på de frågor du har.

Steg 2: Du kommer sedan få ställa dig bakom en skärm och klä av dig på underkroppen. Många väljer att bära en kjol eller klänning som enkelt kan dras upp vid testet. Därefter får du lägga dig ned på en brits, barnmorskan instruerar dig hur du ska ligga. Det kanske känns lite obekvämt att exponera sig för en främling, men kom ihåg att det är deras dagliga jobb – de har redan sett allt och fäster ingen vikt vid någonting utöver det strikt medicinska.

Steg 3: Barnmorskan för försiktigt in ett blankt, rörformat instrument kallat spekulum i slidan, ibland med en liten mängd glidmedel. Med hjälp av spekulumet vidgas öppningen så att barnmorskan kan se din livmoderhals. Genom att svepa en liten borste eller spatel över livmoderhalsen samlar barnmorskan upp ett antal celler. Detta kan kännas lite obehagligt men ska inte göra ont. Dessa celler placeras sedan i en plastbehållare och skickas till labbet för att undersökas. Barnmorskan tar ut spekulumet och du kan klä på dig igen.

Vad som händer efter besöket

Cellprovet tas med hjälp av en plastspatel och en liten borste, i vissa fall används istället en kombiborste. Det tar bara några minuter och gör inte ont. Svaret kommer efter att provet analyserats i laboratoriet, inom åtta veckor. Om provet visar på cellförändringar kan ytterligare undersökningar behövas. Du kommer då att kallas till en barnmorske- eller gynekologmottagning för uppföljning.

HPV och screening för livmoderhalscancer

Humant papillomvirus, HPV, är namnet på en mycket vanlig grupp av virus som kan överföras genom genital kontakt. Det finns mer än 100 typer av HPV, varav minst 14 orsakar cancer (också kända som högrisktyper).1 Vid screening för livmoderhalscancer tas ett cellprov från din livmoderhals för dessa typer av HPV och om man hittar några kontrollerar man sedan om cellerna har förändringar. Om cellförändringar inte behandlas kan de utvecklas till livmoderhalscancer.

I Sverige erbjuds alla barn i årskurs 5 vaccinering mot HPV genom elevhälsan. Förut erbjöds HPV-vaccinering till flickor i årskurs 5 eller 6 men nu inkluderas även pojkar födda före 2009.

Men HPV-vaccinet skyddar inte mot alla typer av HPV1, så det är viktigt att fortsätta delta i dina cellprovskontroller när du kallas.

Varför det är så viktigt att du går på dina besök för screening för livmoderhalscancer

Varje minut diagnostiseras en kvinna med livmoderhalscancer någonstans i världen, men den kan botas om den upptäcks på ett tidigt stadium och behandlas snabbt.2 Regelbundna gynekologiska cellprovskontroller är ett av de bästa sätten att skydda sig från livmoderhalscancer, så se till att du tackar ja till kallelser och deltar. Det kan rädda ditt liv.

På Hologic är vi stolta över att stötta kvinnor från hela världen i kampen mot livmoderhalscancer. Ta hand om din hälsa och gå på dina gynekologiska cellprovskontroller.


Vill du veta mer?

För mer information om livmoderhalscancer, cellprovskontroller och screening kan du besöka Cancerfondens webbsida på: https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cancersjukdomar/livmoderhalscancer.

Du kan också besöka världshälsoorganisationen WHO:s webbsida: www.who.int/health-topics/cervical-cancer.

Referenser
  1. NHS, Why it’s important – Cervical screening (Varför det är viktigt – screening för livmoderhalscancer). 31 mars 2020. Tillgänglig på: https://www.nhs.uk/conditions/cervical-screening/why-its-important/ [Besökt november 2022]
  2. WHO fact sheet – Human papillomavirus (HPV) and cervical cancer (Världshälsoorganisationen WHO:s faktablad om humant papillomvirus (HPV) och livmoderhalscancer), 11 november, 2020. Tillgänglig på: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer [Baserat på statistik från 2018 då det uppskattade antalet nya fall var 570 000] [Besökt november 2022]

WEB-01444-NOR-SE Rev 002 ©2023 Hologic, Inc. Alla rättigheter reserverade. Hologic, Science of Sure och tillhörande logotyper är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken, registrerade varumärken och produktnamn tillhör sina respektive ägare.

questions.call