AI och prognostik i kampen mot cancer

Michael Quick, Vice President of Research & Development/Innovation, Diagnostic Instrument Engineering på Hologic
Michael Quick, Vice President of Research & Development/Innovation, Diagnostic Instrument Engineering på Hologic

11 April 2023

Med artificiell intelligens och maskininlärning kan patientdata användas för att bygga algoritmer som kan bidra till tidigare upptäckt och diagnos, men också till att avgöra vilka behandlingsinsatser som kommer att ge bäst resultat.

Under 2020 fick 2,7 miljoner människor i EU diagnosen cancer samtidigt som sjukdomen skördade 1,3 miljoner liv.1 Om inte åtgärder vidtas beräknas dödstalet öka med mer än 24 procent till 2035.1 Ett medel för att bromsa denna utveckling är att tillämpa AI och maskininlärning i kombination med prognostik.

EU:s plan mot cancer från 2021 konstateras att real-world data om cancer kan utnyttjas bättre med ”kraftfulla verktyg som AI och high-performance computing”, men att “barriärer kvarstår kring interoperabilitet, juridiska och etiska standarder, styrning, cybersäkerhet, tekniska krav och skydd av personuppgifter” – kort sagt krävs ett gemensamt regelverk som alla involverade respekterar.1

Stabil grund för datadelning

En AI är bara så bra som de patientdata den är tränad på, därför måste vi ha en stabil grund for datadelning. Vi måste säkerställa att hälso- och sjukvårdsdata kan nås etiskt, med individer anonymiserade och all identifierande information borttagen.

Idag bygger kunskapen om cancerpatienters resultat i allt väsentligt på data från de cirka fem procent av patienterna som deltar i kliniska prövningar. Som konstateras i EU:s plan mot cancer skulle tillgång till elektroniska journaler, i enlighet med EU:s dataskyddsregler, utgöra ett mycket större och bättre underlag. Vidare påpekar man att “när journalinformation kombineras med genomik erhålls ännu bättre insikter om effektiviteten av behandlingar och hur de kan optimeras”.1

Bröstcancer visar vägen

Ett område där prognostik redan börjat utforskas är inom bröstcancer. Det finns stora datamängder där patienter har följts i många år. Med dessa data kan vi spåra tillbaka över 10–15 år och titta på mammografin, hur patologin såg ut under mikroskopet, vilka läkemedel och andra insatser som givits och vilka patienter som klarade sig bra och vilka som inte gjorde det.

Genom att analysera den sortens stora datamängder med hjälp av AI kommer forskarna att kunna utveckla en prognostik som kan få ut så mycket mer information redan av den första mammografin eller det första patologiprovet. Det betyder att vi kan ingripa baserat på vad vi ser i medicinska bilder inom radiologi och patologi och förutsäga till exempel att en viss patient kommer att svara bra på fortsatt östrogenbehandling eller olika kemoterapiregimer. Denna typ av innovation har potential att radikalt förbättra patienternas resultat.

Hologic är en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av högkvalitativa diagnostikprodukter, medicinska avbildningssystem och kirurgiprodukter. Hologics kärnverksamhet fokuserar på diagnostik, brösthälsa, gynekologisk kirurgi och skeletthälsa. Ett stort teknologiskt kunnande och robusta forsknings- och utvecklingsprogram ligger till grund för Hologics devis: the Science of Sure.
För mer information om Hologic, besök www.hologic.com
Kontakt: nordicinq@hologic.com

1 European Commission. Europe’s Beating Cancer Plan [Internet] 2021 [cited 2022 Mar 01] Tillgänglig på: https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-02/eu_cancer-plan_en_0.pdf [ec.europa.eu] [Läst augusti 2022]

questions.call