Kunskapsdelning för att förändra morgondagen

Välkommen till vårt innovationsutbyte där vi inspireras av framtidsfokuserade perspektiv från expertis och drar lärdom av erfarenheter från ledare inom sjukvården världen över. Genom att dela kunskap kan vi arbeta tillsammans för att främja tidig upptäckt av sjukdomar och ett bättre omhändertagande av patienter.

questions.call