Digital cytologi med AI – snabbare och bättre

20 November 2023

Tyska forskare under ledning av Dr. Hans Ikenberg, MVZ für Zytologie und Molekularbiologie i Frankfurt, har genomfört den första jämförelsen mellan Genius™ Digital Diagnostics system och den nuvarande guldstandarden för vätskebaserad cytologi, ThinPrep® Imaging System.1

Något förenklat syftade studien till att:

  • analysera överensstämmelsen mellan resultaten av digital och vätskebaserad cytologi
  • bekräfta non-inferiority, att digital cytologi är likvärdig med/inte sämre (ifråga om sensitivitet) än vätskebaserad cytologi
  • jämföra tiden det tar att screena med digital cytologi respektive vätskebaserad cytologi

För att göra detta genomfördes en retrospektiv, icke-intervenerande studie där forskarna granskade 1 994 ThinPrep®-slides som tidigare hade analyserats inom ramen för det tysk rutinscreening (co-testning av cytologi/HPV). Proverna digitaliserades och analyserades med Genius Digital Diagnostics system. Histologiresultat fanns tillgängligt för 555 av proverna.

Överensstämmelsen (concordance) visade sig vara mycket god, upp till 97,34 procent med histologi, uppföljningsdiagnoser och retrospektiv granskning. Endast i 0,65 procent av fallen fanns några större avvikelser.

Genius Digital Diagnostics-systemet uppvisade högre sensitivitet än ThinPrep för identifiering av CIN2+ och CIN3+ för alla gränsvärden. När det gäller fall av högre svårighetsgrad (ASC-H+ och HSIL+) identifierade Genius-systemet signifikant fler, medan resultaten för ASC-US+ och LSIL+ var jämförbara de båda systemen emellan.

Också de negativa prediktiva värdena var högre med Genius (CIN3+: DC: 85,2%–100,0% mot 60,0%–84,5% för ThinPrep) och signifikant högre i kategorierna ASC-H och HSIL.

Slutligen gav Genius ett effektiviserat arbetsflöde där screeningtiden i det närmaste halverades jämfört med ThinPrep.

1 Ikenberg H, Lieder S, Ahr A, Wilhelm M, Schön C, Xhaja A. Comparison of the Hologic Genius Digital Diagnostics System with the ThinPrep Imaging System—A retrospective assessment. Cancer Cytopathol. 2023 Jul;131(7):424-432.

2797                     Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Belgium. Notified Body number wherever applicable.


ThinPrep® Imaging System is not CE marked under IVDR and is no longer for sale.

WEB-01970-NOR-SE Rev. 001 © 2023 Hologic Inc., Alla rättigheter reserverade. Hologic och tillhörande logotyper är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken och produktnamn tillhör sina respektive ägare. Denna information är avsedd för personer som arbetar inom sjukvården och är inte avsedd i försäljnings- eller marknadsföringssyfte där sådana aktiviteter är förbjudna. Eftersom material från Hologic sprids genom webbplatser, webbsändningar och på måssor är det inte alltid möjligt att kontrollera var sådana material dyker upp. För mer information om vilka produkter som säljs i ett visst land, kontakta en representant för Hologic eller skriv till euinfo@hologic.com.

 

questions.call