Hologic Global Women’s Health Index – andra årets data presenterade på stor konferens om kvinnohälsa

11 April 2023

– Under många år har forskningen om kvinnors hälsa varit underfinansierad. Det är nu viktigare än någonsin för innovatörer, industri och investerare att vidta åtgärder för att prioritera och förbättra kvinnors hälsa.

Det säger Anette Steenberg, VD för Medicon Valley Alliance (MVA), samarbetsorganisationen för life science-klustret i Öresundsregionen. Det var mot den bakgrunden som MVA gjorde gemensam sak med forskningsfinansiären och inkubatorn BioInnovation Institute för att sammanföra de båda organisationernas nätverk och belysa de betydande bristerna ifråga om kvinnors hälsa.

Resultatet blev en konferens den sjätte december 2022 i Köpenhamn på temat Gaps & Opportunities in Women’s Health. Bland talarna märktes representanter för prominenta institutioner som Bill & Melinda Gates Foundation och University of Oxford liksom kliniker, investerare och entreprenörer och ledare inom life science-industrin. För öppningsföreläsningen stod Michael Bronsdijk, General Manager för Hologic i Norden och Benelux. Med sin presentation av Hologic Global Women’s Health Index, HGWHI, gav han auditoriet en aktuell ögonblicksbild av kvinnors hälsostatus på global nivå.

HGWHI, som nu genomförts för andra gången, är den största och mest genomgripande undersökningen av kvinnors och flickors hälsa där Gallup på uppdrag av Hologic genomfört över 120 000 intervjuer på mer än 140 språk i drygt 120 länder. Resultaten är inte upplyftande, till exempel har klyftan mellan låg- och höginkomstländers resultat i indexet nästan fördubblats sedan förra upplagan av HGWHI.

­­– Samtidigt är det viktigt att inse att det bara är det som vi mäter som vi kan förbättra, sade Michael Bronsdijk. Hologics ambition är att indexet ska kunna ligga till grund för utformning av åtgärder för att förbättra kvinnors hälsovård, livskvalitet och, i slutändan, förlänga kvinnors förväntade livslängd runt om i världen.

Anette Steenberg betraktar konferensen som en stor succé.

– Redan två veckor efter att vi hade sänt ut inbjudan hade vi fått in fler anmälningar än vi hade plats för, säger hon. Det här visar på ett starkt engagemang för kvinnors hälsa från hela den trippelhelix som utgör MVA, det vill säga industrin med stora och små life science-bolag, sjukvården och de akademiska institutionerna.

Konferensens andra del utgjordes av ett panelsamtal med rubriken Investing in Women’s Health under ledning av Trine Bartholdy, Chief Innovation Officer på medarrangören BioInnovation Institute. I samtalet deltog representanter för Almi Invest, Lundbeckfonden BioCapital och Vækstfonden.

Medicon Valley Alliance, som sedan tidigare har särskilda nätverk för bland annat onkologi och mikrobiom, diskuterar nu möjligheten att starta ett särskilt nätverk för kvinnohälsa.

– Bland våra över 300 medlemmar finns det definitivt underlag för ett sådant nätverk och jag är övertygad om att vi skulle kunna bidra till att flytta kvinnors hälsa högre upp på agendan, säger Anette Steenberg.

Se en kort film från konferensen Gaps & Opportunities in Women’s Health

MISC-08878-NOR-SE Rev. 001

questions.call