Hologic Global Women’s Health Index – data för förbättrad kvinnohälsa

Av Tanja Brycker, Vice President, Strategic Development, Breast & Skeletal Health and Gynaecological Surgical Solutions, Hologic
Av Tanja Brycker, Vice President, Strategic Development, Breast & Skeletal Health and Gynaecological Surgical Solutions, Hologic

18 August 2022

Friska kvinnor utgör hörnstenen i familjer, samhällen och ekonomier. Ändå är kvinnor alltjämt förfördelade när det gäller hälsa, en ojämlikhet som har förbisetts alltför länge1.

Ett hinder för framsteg har hittills varit en global brist på data kring tillståndet för kvinnors hälsa. När vi nu återhämtar oss från covid-19-pandemin har vi chansen att fylla igen dessa luckor och ta itu med orsakerna till den ojämlikhet inom hälsa som kvinnor och flickor möter.

Som specialister på tidig upptäckt, diagnos och behandling av kvinnors hälsoproblem är vi på Hologic fast beslutna att ta oss an denna utmaning. I samarbete med ledande analys- och rådgivningsföretaget Gallup skapade vi Hologic Global Women’s Health Index (HGWHI), den största och mest omfattande globala undersökningen av kvinnors hälsa som samlar insikter direkt från mer än 120 000 människor på 140 språk i 116 länder. Med över 36 miljoner datapunkter dokumenterar indexet statusen för kvinnors hälsa, vilket kommer att göra det möjligt att spåra förändringar över tid och per land2.

Identifierar områden för förändring

I hopp om att kunna hjälpa länder att utarbeta strategier som främjar en sund framtid för alla identifierades fem dimensioner av kvinnors hälsa som tillsammans kan förklara mer än 80 procent av variationen i kvinnors förväntade livslängd: förebyggande vård, grundläggande behov, emotionell hälsa, uppfattningar om hälsa och säkerhet samt individuell hälsa.

Undersökningsresultatet gav en skarp bild. Högre poäng på indexet innebär potentiellt hälsosammare, säkrare och längre liv för kvinnor. Emellertid fick inget land mer än 69 poäng av 100 möjliga, med ett genomsnitt på bara 56 i G20-länderna. De nordiska länderna ligger alla bland de 15 bästa med 62–65 poäng.

Behovet av betydande förbättringar är tydligt. Utan insikter i omfattningen av – och orsakerna till – kvinnors undermåliga hälsoresultat kommer ledare och beslutsfattare inte att vara rustade att finansiera och genomdriva de nödvändiga förändringarna som krävs för att hantera kvinnors och flickors behov och bekymmer.

Det är därför som data och insikter av det slag som HGWHI bidrar med är så viktiga. De kan hjälpa till att identifiera prioriterade områden för förbättringar och driva specifika handlingsplaner, oavsett om det handlar om att förändra medvetenheten om kvinnors hälsa, öka tillgången till vård och förebyggande screening eller ta bort ekonomiska hinder för hälsa.

Lägger grunden för långsiktiga lösningar

Den första upplagan av HGWHI utgör en nödvändig nollmätning, en baslinje som gör det möjligt att spåra kvinnors och flickors hälsa och socioekonomiska välbefinnande – och det är bara början på en viktig resa. Vi är fast beslutna att fortsätta att samla in dessa viktiga data under flera år för att ge ledare möjlighet att implementera välbehövliga lösningar och lägga grunden för hållbara, mätbara förbättringar av kvinnors hälsa runt om i världen.

Om Hologic Global Women’s Health Index

Genomfört som en del av Gallup World Poll är detta oöverträffade fleråriga index en djupgående undersökning av kritiska markörer för kvinnors hälsa, per land/territorium och över tid. Enkätfrågorna utvecklades och granskades av experter inom global kvinnohälsa från ledande institutioner som Johns Hopkins University, George Washington University och RAD-AID.

1 Kabia, AB. Women in Sierra Leone’s labour market. 2016 Daily report. People’s Republic of China, available at https://www.researchgate.net/publication/312538336_WOMEN_IN_SIERRA_LEONE%27S_LABOUR_MARKET (last accessed 7 December 2021)

2 Issued with partnership agency: Gallup, Hologic Inc. Hologic Global Women’s Health Index. Final Global Report. 2021

MISC-08319-NOR-SE Rev.001

questions.call