Internationellt erkänd expert på Hologics cytologimöte

11 April 2023

I september anordnades Hologic Nordic Cytology User Meeting. Över 60 personer från alla de nordiska länderna samlades på Clarion Sign Hotel i Stockholm för att ta del av högintressanta presentationer. Från Hologic deltog Miranda van Hulzen, EMEAC Clinical Training Manager Cervical Health, och Emina Islami, Nordic Cytology Application Specialist. De talade om olika aspekter av ThinPrep® – bland annat om möjligheten att träna sig i fallgranskning på Hologics utbildningswebb – och gav en introduktion till Genius Digital Diagnostics system.

En som redan har omfattande erfarenhet av just Genius är Dr. Marc Fischer, chef för gynekologisk cytologi vid Laboratoire National de Santé Luxembourg, som delade med sig av erfarenheterna av att implementera och validera Hologics system för AI-stödd digital cytologi.

Ett stort antal systematiska tester och jämförelser genomfördes och personalen fick snabbt förtroende för systemet då ackuratessen visade sig vara högst tillfredsställande samtidigt som arbetet gick oerhört mycket snabbare.

Marc Fischer kommenterar det faktum att primär HPV-testning på bred front håller på att tränga ut cytologin, en utveckling som han av flera skäl anser vara olycklig.

– Bland annat att många avvikelser, som kan vara långt framskridna, har så låg virusmängd att de inte kommer att upptäckas med rutinmässig HPV-testning.

Se filmad intervju med Marc Fischer där han utvecklar sina tankar om cytologins roll i screening för livmoderhalscancer.

För nästa föredrag stod Christina Kåbjörn Gustafsson, medicinskt ansvarig chef för patologi och cytologi vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Under rubriken Exfoliative non-gyn cytology in a clinical view and practice presenterade hon om europeiska perspektiv på urincytologi.

Evgenia Khan och Kristina McNeish, båda biomedicinska analytiker på Klinisk genetik och patologi i Region Skåne, föreläste om sina erfarenheter av framställning och användning av cellblock under rubriken Full Potential of Cell Block Preparation on Cellient.

2797    Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem Belgium. Notified Body number where applicable.
                 

MISC-08880-NOR-SE Rev. 001 (03/23)

questions.call