Nordiskt perspektiv på kvinnohälsa lyftes på paneldebatt

20 November 2023

Kvinnohälsa är ett outtömligt ämne som rymmer både orättvisor, utmaningar och en utveckling som inte går tillräckligt snabbt – inte ens i de priviligierade nordiska länderna.

Det framgick tydligt av den lyckade nordiska satsningen Gender Equality in Health? Nordic Perspectives on Women´s Health  som hölls i Stockholm i juni.

Tanja Brycker, Hologic, inledde med att lägga grunden för panelsamtalet genom att presentera Hologic Global Women’s Health Index, världens största undersökning av flickors och kvinnors hälsa som genomförs en gång per år sedan 2021.

– Vi kan inte bara ta hand om kvinnors symtom, vi måste även driva på den politiska utvecklingen – och då behövs data, svart på vitt, sade hon om bakgrunden till den stora undersökningen.

Global Women’s Health Index, som Hologic tagit fram i samarbete med analysföretaget Gallup, är baserat på 127 000 intervjuer på över 140 språk i 122 länder. Totalt representerar respondenterna 2,7 miljarder kvinnor och flickor världen över. Högst hamnar Taiwan och i botten återfinns Afghanistan. Generellt ligger de nordiska länderna högt, men även här finns förbättringspotential, bland annat när det gäller deltagande i screening för olika cancerformer.

Panelsamtalet inleddes med en film där experten Karin Dembrower, bröstradiolog vid Sankt Görans sjukhus i Stockholm, menade att det är hög tid att det svenska screeningprogrammet för bröstcancer utvecklas eftersom inget ändrats sedan starten 1998. Bland annat sade hon att dagens åldersspann, 40–74 år, bör ses som ett minimum som förmodligen bör utsträckas till att gälla även äldre kvinnor.

För närvarande är det Sverige och Island som har allmän mammografi mellan 40 och 74 år medan Norge, Danmark och Finland inte börjar screena förrän vid 50 och slutar redan vid 69 år. Detta faktum – att kvinnor i Norden saknar gemensamma förutsättningar – blev starten på panelsamtalet där följande representanter deltog:

Danmark: Kathrine Lilleør, präst och kolumnist, Berlingske Tidende

Finland: Eva Biaudet, riksdagsledamot och tidigare minister

Island: Kristin Sigurðardóttir, akutläkare och adjungerad professor vid University of Iceland

Norge: Nora Mork Østbø, förstekonsulent vid Norges hälsodepartement

Sverige: Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet

En informationsfilm med professor Karin Schenk Gustafsson, som år 2000 grundade Europas första centrum för genusmedicin, och gynekolog Helena Graflund Lagercrantz, blev bryggan till nästa ämne att diskutera – just könsskillnaderna inom vård och forskning. Här diskuterades bland annat underdiagnostik och underbehandling av kvinnors hälsoproblem och, inte minst, hur forskningen än idag ofta utgår från mannen som norm – en föreställning som kan få allvarliga konsekvenser.

Många i den engagerade publiken kände nog som Hege Koppang, förste ambassadsekreterare vid Norges ambassad i Stockholm, som suckade lite: Har vi inte kommit längre?

Veera Valta, statsvetare verksam vid Finlands ambassad i Stockholm, var mer upplyft:

– Jätteviktiga frågor, och det är så skönt att få fördjupa sig i något annat än säkerhetspolitik!

Eller som riksdagsledamoten Ulrika Heindorff skrev på Instagram: ”En mycket spännande förmiddag med riskdagskollegan Caroline Högström anordnad av @hologic om kvinnohälsa! Sverige har en bra bit kvar vad gäller förebyggande åtgärder inom hälso- och sjukvården visar deras årliga rapport!”

Se sammanfattningen av Nordiska kvinnors hälsoevent den 15 juni i Stockholm

WEB-01967-NOR-SE Rev. 001

questions.call