Ny rapport om laboratoriernas roll – nu och härnäst

11 April 2023

Lab Perspectives Now & Next är titeln på Hologics rapport om det diagnostiska landskapet under utveckling. Här presenteras en översikt av de viktigaste prioriteringarna och drivkrafterna som ligger till grund för beslutsfattande i laboratoriefrågor nu och i framtiden.

Bakgrunden är naturligtvis den uppmärksamhet som diagnostik och därmed även laboratoriernas arbete fått i samband med bekämpningen av covid-19. Men redan innan pandemin bröt ut hade diagnostiken börjat spela en allt centralare roll, även inom kroniska sjukdomar.

Nu, när fokus åter skiftar till att skapa hållbara och effektiva sjukvårdssystem som ger bästa möjliga patientresultat, kommer laboratoriernas roll att bli avgörande. Redan nu räknar många inom laboratriebranschen med att vården kommer att efterfråga ännu mer diagnostik – ännu fler sjukdomar och ännu större volymer.

Några av de frågor som blir aktuella när laboratorier ska framtidssäkra sina verksamheter är:

  • Hur kan man bygga kapacitet i sina diagnostiska system för att klara av en ökad efterfrågan?
  • Hur är det med förmågan att identifiera framtida hot?
  • Finns beredskapen, tekniken och kunskapen för att stödja en övergång mot mer personlig, förebyggande vård?

För att utforska dessa frågor och diskutera de största problemen som laboratorier står inför idag, anlitade Hologic oberoende forskare för att intervjua 88 viktiga beslutsfattare med ansvar för inköp och ledning vid laboratorier i Europa, Mellanöstern och Kanada. Målet var att samla deras perspektiv på de utmaningar de står inför idag och vad de förväntar sig inom en inte alltför avlägsen framtid.

Fem huvudsakliga områden identifierades:

  1. Att optimera processer för effektivt arbetsflöde
  2. Balansera kostnader idag med investeringar för framtiden
  3. Att uppnå snabbhet med bibehållen noggrannhet genom automatisering
  4. Bemanning för framgång idag och imorgon
  5. Att bygga en kultur som främjar innovation

Läs rapporten och ta del av hur kolleger från flera delar av världen tar sig an utmaningen att spela en allt större och viktigare roll i framtidens hållbara hälso- och sjukvårdssystem.

Länk till rapport

MISC-08883-NOR-SE Rev. 001

questions.call