Panther invigs i Borås: ”Vi kommer att sexfaldiga antalet prover per år”

20 November 2023

För en tid sedan kunde vi rapportera att Hologic vunnit Västra Götalandsregionens upphandling av ”Analysplattform för molekylärbiologisk diagnostik främst avseende CT/NG”. Regionen, som med närmare 1,8 miljoner invånare är Sveriges näst största, har dessutom beslutat att centralisera testningen av Chlamydia trachomatis respektive Neisseria gonorrhoeae till ett enda labb, närmare bestämt Klinisk mikrobiologi, Regional laboratoriemedicin vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Från vänster: Jovana Celic, Charlotte Bennehall, Merita Idriz (Hologic), Helena Riise, Bjarne Schreiner (Hologic), Dzenana Dervisevic, Danijela Pijevic och Laszlo Babcsanyi. Foto: BO HÅKANSSON

– Nu när vi ska ansvara för hela regionen innebär det att vår provvolym ökar från 15 000 till 90 000, konstaterar enhetschef Helena Riise.

Men trots att det är en sexfaldig ökning är hon inte orolig.

– Vi har stort förtroende för det helautomatiserade Panther®-systemet, så tack vare att det inte krävs mer hands on-tid räknar vi med att med klara detta med befintliga resurser.

Labbet i Borås har ingen tidigare erfarenhet av Panther, men inte heller det bekymrar Helena Riise.

– Efter att regionen fattade sitt beslut om att välja Panther-systemet har vi följt projektplanen: vi har fått grundlig information av Hologic och de har ombesörjt utbildning av personalen, både teoretiskt och praktiskt – allt har funkat jättebra, så vi känner oss redo.

Men allt har inte gått i enlighet med projektplanen, berättar hon.

– Vi skulle egentligen ha kommit igång och börjat köra tester redan i september, men faktorer bortom vår kontroll har gjort att vi fått skjuta fram starten.

Det handlar om att regionens IT-system för bland annat elektroniska beställningar och svar ännu inte är fullt ut löst.

– Det är fortfarande många olika system i regionen som inte är synkade, säger Helena Riise. Så snart IT-lösningarna är på plats måste allt verifieras innan vi kan gå ut i skarpt läge och jag vågar inte säga exakt när det kan bli.

I dagsläget finns inga planer på att hantera andra analyser utöver klamydia och gonorré på Panther-systemet.

– Vi är medvetna om systemets potential och intresset finns, men regionen har gjort en funktionsupphandling och vi kan inte själva välja att addera analyser så det får bli en senare fråga.

Och senare frågor saknas sannerligen inte. I slutet av 2024 är Södra Älvsborgs sjukhus först ut i regionen med att införa det nya journalsystemet Millennium – och samtidigt pågår upphandling av nytt labbdatasystem för hela regionen.

– Det är enorma utmaningar, men när allt är på plats kommer det att bli jättebra, säger Helena Riise.

– Just nu kan vi i alla fall glädja oss åt en jättetrevlig invigning av vårt nya instrument.

              Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Belgium.

Panther och tillhörande logotyper är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

WEB-01966-NOR-SE Rev. 001,

questions.call