Ready and Resilient for the Respiratory Season

20 November 2023

Du har väl inte missat vår webbinarieserie om luftvägsinfektioner? I så fall kan du enkelt registrera dig via Hologics webbplats och lyssna på några av Europas främsta experter när de fördjupar sig i relevanta aspekter på området.

Senast ut var Rolf Kaiser, professor vid Universitätsklinikum Köln, som föreläste under rubriken ”Predictions and preparedness efforts for the next respiratory season”. Utöver en systematisk genomgång av respiratoriska patogener som tillkommit på senare år understryker han vikten av att samarbeta i nätverk med kolleger och labb med olika expertis. Ett exempel på sådana närverk är Clinical Virology Network, CVN, där ett flertal labb i framför allt Tyskland ingår, men även två svenska.

Vidare talar professor Kaiser om förberedelser, såsom att genomföra multiplex-analyser medan frevensen av luftvägsinfektioner fortfarande är låg, och att hålla koll under året på webbplatser som Robert Koch Institut, Australiens regerings health alerts och amerikanska Centers for Disease Control and Prevention.

Tidigare webbinarier:

Bert Niesters, professor i medicinsk mikrobiologi och chef för laboratoriet för klinisk virologi vid Rijksuniversiteit Groningen: Reflections on the evolving (viral) respiratory disesases landscape

Ali Vahidnia, molekylär mikrobiolog vid Streeklab Haarlem, Universiteit van Amsterdam: Evolving high-throughput respiratory testing strategies from pandemic to endemic

Paul Grant, vetenskaplig ledare för molekylär virologi vid Health Services Laboratories, London: Testing for respiratory pathogens beyond the usual suspects.

WEB-01965-NOR-SE Rev. 001

questions.call