Vi gör allt mer på Panther-systemet

20 November 2023

Stephen Strunge Nilsson är molekylärbiolog verksam vid avdelningen för klinisk mikrobiologi på Herlev och Gentofte sjukhus. Tillsammans med labben på Hvidovre sjukhus och Rigshospitalet hanteras klinisk mikrobiologi för hela huvudstadsregionen. På labbet i Herlev görs en allt större andel av analyserna på det helautomatiska Panther®-systemet. Det gäller inte minst luftvägsinfektioner.

– Särskilt nu när luftvägsinfektionerna börjar komma sparar vi mycket tid och arbete på att kunna testa för flera patogener samtidigt, säger Stephen Strunge Nilsson. Tidigare skulle vi ha två separata analyser för influensa A+B, RSV och SARS-CoV-2, nu har vi en. Detta minskar arbetsflöden och sparar kritisk tid för labbpersonalen.

Redan i början av sommaren observerades en ökning i antalet fall av kikhosta och i september gick Statens Serum Institut ut med budskapet ”Der er kighosteepidemi i Danmark”.

– Nu kör vi även Bordetella pertussis på Panther Fusion®-systemet, säger Stephen Strunge Nilsson och tillägger att labbet i Herlev har skrotat ett antal äldre plattformar för att koncentrera verksamheten till ett fåtal där Panther-systemet spelar en central roll.

– Tillsammans med tillägget av Panther Fusion Bordetella-analysen arbetar vi också med LDTs (laboratorieutvecklade tester) för enterovirus+parechovirus och för atypisk lunginflammation inklusive Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila och Legionella spp.

Han känner sig trygg inför vintersäsongen, men i framtiden ser han gärna att fler analyser tillkommer:

– Jag tror att vi kommer att behöva en multiplexanalys som kan särskilja olika subtyper av influensavirus, kanske också RSV, eftersom jag tror att det kommer att bli en större efterfrågan i framtiden på att differentiera subtyper. Det finns en ökad uppmärksamhet för att övervaka olika subtyper av influensa, och detta skulle också göra det möjligt för oss att fånga potentiella mutationer. Dessutom är det större fokus på fågelinfluensan. Tidigare år har vi också sett en ökning av RSV-inläggningar hos barn under fem år, särskilt bland barn under ett år.

           Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Belgium. EC REP information wherever applicable.

1 Noble M, Khan RA, Walker B et al. Respiratory syncytial virus-associated hospitalisation in children aged ⩽5 years: a scoping review of literature from 2009 to 2021. ERJ Open Res. 2022 May 30;8(2):00593-2021.

WEB-01969-NOR-SE Rev. 001 ©  Hologic Inc. Alla rättigheter reserverade. Hologic, Panther och tillhörande logotyper är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken och produktnamn tillhör sina respektive ägare. Denna information är avsedd för personer som arbetar inom sjukvården och är inte avsedd i försäljnings- eller marknadsföringssyfte där sådana aktiviteter är förbjudna. Eftersom material från Hologic sprids genom webbplatser, webbsändningar och på måssor är det inte alltid möjligt att kontrollera var sådana material dyker upp. För mer information om vilka produkter som säljs i ett visst land, kontakta en representant för Hologic eller skriv till euinfo@hologic.com.

questions.call