En pågående revolution inom molekylär diagnostik

20 November 2023

De första molekylärdiagnostiska testerna utvecklades för några årtionden sedan, men för den breda allmänheten var det i samband med covid-19-pandemin som termer som “PCR-testning” och “mRNA” blev välkända begrepp över hela världen.

Med denna ökade uppmärksamhet är det nu dags att granska traditionella testmetoder i ljuset av de lärdomar – och investeringar – som gjorts under de senaste åren.

Det finns uppenbara områden där konventionell testning är besvärlig och ställer höga krav på en kompetent arbetsstyrka, som inte kan expandera tillräckligt snabbt för att hålla jämna steg med en växande arbetsbelastning. Ett exempel är bakteriell vaginos. Den traditionella guldstandarden har varit gramfärgning som sedan bedöms enligt de så kallade Nugent-kriterierna. Detta är en tidsödande process som förlitar sig på en erfaren yrkesperson för att ställa en subjektiv diagnos. På senare år har vi sett alltfler av våra kunder tillämpa molekylär testning för att få mer objektiva resultat och, inte minst, för att kunna leverera samma eller ökad volym med mindre tidsåtgång för personalen.

En av de mest lovande möjligheterna med molekylär testning är att överväga hur den kan tillämpas på precisionsmedicin, eller personalized medicine – det vill säga hur molekylär testning kan nå bortom diagnos och röra sig mot prognos, vilket ger avgörande information om vilken klinisk väg som är den rätta för varje enskild patient. Det är också en nyckelingrediens i utvecklingen av mer riktade terapier, särskilt inom onkologi.

Är du intresserad av prognostik? Läs även AI och prognostik i kampen mot cancer av Mike Quick som vi hade med i vårt förra nyhetsbrev.

WEB-01968-NOR-SE Rev. 001

questions.call