Välbesökt möte inom molekylärdiagnostik

11 April 2023

I januari var det åter dags att samla användare och experter, denna gång med fokus på molekylärdiagnostik. Vid Hologic Nordic Molecular Forum i Malmö deltog drygt 50 personer från Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Johan Larsson, Marketing Manager, och Bjarne Schreiner, Business Manager, båda från Hologic Diagnostics i Norden, hälsade välkomna och lämnade podiet till kollegan Ivan Khartsev som har titeln Molecular Application Specialist. Under rubriken ”Hologic Molecular Scalable Solutions – Panther® system and the current assay menu” gick han systematiskt igenom de olika utbyggnadsmöjligheterna som gör Panther-systemet flexibelt och skalbart. Vidare presenterade Ivan Khartsev den breda och ständigt växande portföljen av molekylära analyser för testning av infektionssjukdomar.

Därefter följde en rad föredrag där representanter från nordiska laboratorier delade med sig av sina erfarenheter av Hologics olika analyser:

Först ut var Henrik Westh, professor i klinisk mikrobiologi vid Köpenhamns universitet och överläkare vid Hvidovre Universitetssjukhus, som talade om testning med Aptima® STI assays för sexuellt överförbara infektioner.

Därefter föreläste professor P-G Larsson, överläkare på Kvinnokliniken vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, om erfarenheter av Aptima® BV och bakteriell vaginos.

Thomas Sundelin, Klinisk Mikrobiologi vid Herlev og Gentofte Hospital, talade om användningen av Hologics respiratoriska paneler, däribland Panther Fusion® SARS-CoV-2/Flu A/B/RSV assay som detekterar och differentierar fyra av de vanligaste luftvägsvirusen där de kliniska symtomen kan vara svåra att särskilja: SARS-CoV-2, influensa A, influensa B och RS-virus.

Näst på tur stod Panther Fusion® MRSA assay som Region Skåne var först i Norden med att använda. Mikrobiologen Ann-Cathrine Petersson, som redan år 2019 ledde en studie där Hologics analys jämfördes med en inhouse-lösning, stod för presentationen.

Inger Lill Anthonisen vid mikrobiologen på Vestfolds sjukhus i Tønsberg beskrev fördelarna och flexibiliteten med Panther Fusion® Open Access, inte minst i den situation som uppstod i samband med att pandemin bröt ut.

Efter lunch följde ett antal presentationer av Novodiag®, det mindre instrumentet för point-of-care-testning som sedan något år tillbaka finns i Hologics sortiment efter förvärvet av Mobidiag. Amal Sheikhdahir, applikationsspecialist, presenterade det skalbara systemet och menyn av analyser som i dagsläget täcker områdena antibiotikaresistens gastrointestinala, respiratoriska (covid-19 och RESP-4) och vårdrelaterade (C. difficile) infektioner samt karbapenem- och kolistinresistens.

Tiina Backman från Hologic och EMEAC Marketing tog med mötesdeltagarna bakom kulisserna på produktionsanläggningarna i Finland och Sverige för att visa hur instrumenten tillverkas.

Därefter berättade Heini Kutvonen, mikrobiolog vid HUSLAB:s laboratorium på Södra Karelens centralsjukhus i Lappeenranta, om erfarenheterna av Novodiag® CarbaR+ assay, COVID-19 assay och RESP-4 assay varav den senare detekterar och differentierar SARS-CoV-2, influensa A, influensa B och RS-virus.

Jessica Ögren, biomedicinsk analytiker, talade om den utvärdering av Novodiag® Stool Parasites Assay som hon och kollegerna på mikrobiologen i Jönköping genomför tillsammans med Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Region Skåne. Detta har vi skrivit om i ett tidigare nyhetsbrev, Referenslaboratorium utvärderar Novodiag Stool parasites: ”Positivt överraskade”.

Sakari Jokiranta, medicinsk chef på Hologic Diagnostic Solutions, höll det avslutande föredraget med titeln ”Future trends in molecular diagnostics”. I sin framtidsspaning talade han om vilka anpassningar kliniska laboratorier sannolikt kommer att behöva göra i en föränderlig värld – inte minst vad gäller fortsatt ökade krav på automatisering, hållbarhet, digitalisering och säkra leveranskedjor. Vidare förutspår han att den molekylära mikrobiologin kommer att ställas inför ett förändrat spektrum av infektionssjukdomar och att antimikrobiell resistens kommer att vara ett stort hälsohot i Europa.

”Labben står inför flera nya utmaningar de kommande åren”, säger Sakari Jokiranta, medicinsk chef på Hologic Diagnostic Solutions, i sin framtidsspaning.

1434   . Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem Belgium.                  CE mark where applicable. Notified Body number where applicable.

MISC-08881-NOR-SE Rev. 001 (03/23)

questions.call